Stavropol เป็นเจ้าภาพการประชุมเยาวชนต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ LoftAtmosfera

Stavropol เป็นเจ้าภาพการประชุมเยาวชนต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ LoftAtmosfera

ใน Stavropol ผู้เชื่อรุ่นเยาว์และเยาวชนฆราวาสกำลังจัดกิจกรรมภายในกรอบโครงการLoftAtmosphere นี่เป็นพื้นที่พิเศษสำหรับเยาวชนที่ทุกคนสามารถหาเพื่อน อภิปรายในประเด็นร้อน คิดถึงพระเจ้า และโดยทั่วไปแล้วจะพัฒนาเป็นบุคคลมีหลายสโมสรที่ “ลอฟท์”อย่างแรกเลย มีโรงหนังที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน ซึ่งทุกคนสามารถชมและอภิปรายเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่มีความหมายลึกซึ้งในกลุ่มคนที่มี

ความคิดเหมือนๆ กันนอกจากนี้ยังมี English Conversation Club 

ที่ซึ่งผู้คนสามารถฝึกภาษาและพัฒนาทักษะการสื่อสารในภาษาต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังมีการประชุมของ Discussion Club ซึ่งเป็นเวทีที่ทุกคนสามารถแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องมากที่สุดและรับฟังได้

อีกแง่มุมหนึ่งของ “ลอฟท์” คือ Travellers Club ซึ่งเป็นทีมที่เดินทางไปทั่วภูมิภาคเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ที่งดงาม

นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ต้องการมีโอกาสที่จะพัฒนาไม่เพียง แต่ทางจิตวิญญาณ แต่ยังรวมถึงร่างกายด้วยการมีส่วนร่วมในทีมกีฬา

ในการประชุม Book Club ผู้เข้าร่วมจะอ่านและอภิปรายเฉพาะวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์

Light Direction – คลังเกมยังนำเสนอและสร้างโอกาสในการหยุดพักจากกิจวัตรปกติด้วยการเล่นเกมกระดานต่างๆ กับเพื่อนๆ ที่สนุกสนาน

นอกจากนี้ยังมีการจัดชั้นเรียนปริญญาโทซึ่งคุณสามารถเรียนรู้ทักษะที่เป็นประโยชน์และรับความรู้ใหม่ ๆ

ผู้จัดงาน LoftAtmosphere มีแนวคิดอื่นๆ มากมายในการเปิดตัวสโมสรใหม่เพื่อรับใช้พระเจ้าและผู้คน และมีส่วนทำให้เกิดสาเหตุทั่วไปในการประกาศข่าวดี

ช่วงเวลาที่การทดลองสิ้นสุดลง—เมื่อความรอดไม่สามารถใช้ได้กับผู้ไม่เชื่ออีกต่อไป—และพระเยซูทรงเสร็จสิ้นการทูลวิงวอนของพระองค์เพื่อมนุษยชาติในสถานบริสุทธิ์แห่งสวรรค์ คือเวลาที่การพิพากษาในสวรรค์จะสิ้นสุดลง

ในช่วงต้นและช่วงต้นของปัญหา ศัตรูจะเปิดเผยความพยายามครั้งสุดท้ายของเขาที่จะขัดขวางความพยายามของพระเจ้าและผู้ส่งสารของพระองค์ในการไปถึงโลกที่กำลังจะตาย แต่ความชั่วร้ายทั้งหมดจะจบลงด้วยการสิ้นสุดของการพิพากษาในสวรรค์[47] ] นี่จะเป็นจุดจบของงานแห่งความรอดของพระวิญญาณบริสุทธิ์สำหรับโลกที่ผิดศีลธรรม และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงทุ่มเทความพยายามของพระองค์ในการปกป้องและเตรียมความรอดสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซู กิจกรรมของการซื้อและขาย ธุรกรรมทางการเงิน ธรรมาภิบาลคริสตจักร การบริหาร ความเป็นผู้นำ ชีวิตสถาบัน และแม้แต่ธุรกรรมทางการเงินส่วนบุคคลและการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 

จะสิ้นสุดลงในช่วงระยะเวลาหลักของปัญหา ถึงเวลานี้ 

โครงสร้างของศาสนจักรและสถาบันของศาสนจักรจะไม่สามารถใช้งานได้หรือถูกยุบ คุณสมบัติของเรา ทั้งฝ่ายนิกายและฝ่ายบุคคลจะถูกพรากไปจากเรา สถาบันของเราจะไม่อยู่ภายใต้การดูแลของเราอีกต่อไป และผู้คนของพระเจ้าจะซ่อนตัวอยู่ การเข้าถึงทรัพย์สินทางโลกจะสิ้นสุดลง และเราทุกคนจะขึ้นอยู่กับการแทรกแซงของพระเจ้าและเหล่าทูตสวรรค์ผู้ทรงอำนาจของพระองค์เพื่อปกป้องเราจากการจู่โจมของปฏิปักษ์ เวลาแห่งปัญหาของยาโคบจะเริ่มต้นเมื่อสิ้นสุดการพิพากษา เนื่องจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ทรงเชื้อเชิญคนบาปให้กลับใจใหม่อีกต่อไป [48] และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงทุ่มเทความพยายามของพระองค์ในการยืนยัน การปกป้อง และการนำทางจากผู้คนของพระเจ้า ความตายจะไม่มาถึงพวกเขาเพราะไม่ต้องการผู้พลีชีพอีกต่อไปเพื่อสละชีวิตของพวกเขาในการเสียสละอีกต่อไป เกรซจะไม่สามารถบันทึกสิ่งที่ยังไม่ได้บันทึกได้อีกต่อไป ถึงเวลาแล้วที่พระคุณจะไม่ห้อมล้อมโลกเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไป

ในช่วงเหตุการณ์สุดท้ายของประวัติศาสตร์โลก พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงใกล้ชิดกับประชากรของพระเจ้า เมื่อพวกเขาพากเพียรผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากของยาโคบ พวกเขาจะมีโอกาสได้ยิน “พระสุรเสียงของพระเจ้าประกาศวันและชั่วโมงแห่งการเสด็จมาของพระเยซู”[50] และพวกเขาจะยังคงได้รับการชี้นำ มีแรงจูงใจ เชื่อฟัง และยืนยัน 

ความทุกข์ยากจะนำช่วงเวลาแห่งความท้าทาย ความไม่แน่นอน และข้อจำกัดทางการเงิน[51] มาสู่ผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์ของพระคริสต์ แต่จิตใจของพวกเขาจะสงบสุข ความพากเพียรที่พากเพียรของผู้ซื่อสัตย์—รักษาความจริงของพระวจนะของพระเจ้า, [52] สารภาพบาปของพวกเขา, และมอบตัวร่วมกับการสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าแห่งพระคุณทั้งปวง—จะมีผลคงที่และยืนยันต่อพวกเขา[53]

Credit : แนะนำ 666slotclub / hob66