การแปลงเป็นดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ

การแปลงเป็นดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ

รัฐบาลกำลังดำเนินการเพื่อยืนยันโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นรูปธรรมสำหรับการกำกับดูแลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโครงการ Digital Indiaเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในความนิยมล่าสุดในอินเดีย ในขณะที่รัฐบาลลงโทษ 98,000 Cr เพื่อพลิกโฉม 100 เมืองในประเทศสู่เมืองอัจฉริยะ การใช้ชีวิตและการใช้ชีวิตในเมืองเหล่านี้จะได้รับการอำนวยความสะดวกโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

อย่างเข้มข้นแนวคิดหลักของเมืองเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุง

วิถีชีวิตผ่านการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่สิ้นเปลือง บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เนื่องจากเป็นโซลูชันที่ดีที่สุดในการตรวจสอบด้านต่างๆ ของชีวิตและสิ่งอำนวยความสะดวกในเมือง ซึ่งเชื่อมโยงพลเมืองทุกคนเข้ากับการกำหนดนโยบายและการบริหาร

รัฐบาลกำลังดำเนินการเพื่อยืนยันโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นรูปธรรมสำหรับการกำกับดูแลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโครงการ Digital India นี่จะเป็นกรอบสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จของการนำเมืองอัจฉริยะไปใช้ในประเทศ

แพลตฟอร์ม Digital India จะเป็นฐานของการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานต่างๆ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และผู้เล่นอื่นๆ ในสถานการณ์นี้ วิสัยทัศน์ของโครงการคือการสร้างพลังให้กับสังคมด้วยวิธีการดิจิทัลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานความรู้ของประเทศ

โปรแกรมนี้จะทำหน้าที่เป็นหัวใจของการแบ่งปันข้อมูลและการเชื่อมต่อในเมืองอัจฉริยะ มันจะเป็นแรงผลักดันที่มีประสิทธิภาพในการสร้างสังคมที่ดีและมีความตระหนักรู้ จะช่วยอำนวยความสะดวก การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการด้านการปกครองและการบริหาร กระตุ้นการเติบโตของทุนมนุษย์และสังคม

การเปิดตัวโครงการ Digital India และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่เกิดขึ้นใหม่เป็นขั้นตอนที่มีวิสัยทัศน์ ซึ่งการทำงานร่วมกันจะเจาะประเด็นต่างๆ ในการพัฒนาเมือง

เนื่องจากดิจิทัลอินเดียเป็นศูนย์กลางในการให้บริการสาธารณูปโภคแก่ประชาชน เสนอบริการตามความต้องการ และเสริมศักยภาพด้านดิจิทัล โปรแกรมนี้จึงเป็นจุดเชื่อมต่อของบริการสาธารณะ ผู้ให้บริการสาธารณะ และสาธารณะ ในทางกลับกัน เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกของรัฐบาล บทบาทของ Digital India จะเป็นผลสืบเนื่องใน

การดำเนินการสร้างเมืองอัจฉริยะให้ประสบความสำเร็จ

การขยายตัวของเมือง การคมนาคม การกระจายสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ และการจัดการของเสีย เป็นส่วนสำคัญของการจัดการเมืองในอินเดีย การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้และส่งเสริมสังคมที่ดีในเมืองอัจฉริยะ

การขยายตัวของเมืองมีความเกี่ยวข้องเนื่องจากขาดการเชื่อมต่อและบริการในทำเลที่แออัด ในทางกลับกัน การขาดการตรวจสอบในสถานที่ต่าง ๆ ของเมืองต่าง ๆ จะเพิ่มความไม่แน่นอนและข้อมูลที่ผิดในข้อมูลของรัฐบาล สิ่งนี้กลับทำให้การบริหารงานในพื้นที่ดังกล่าวอ่อนแอลง ทำให้ผู้คนขาดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ

สถานการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจที่สำคัญมากมาย เช่น ความยากจน การใช้สารเสพติด และอาชญากรรม ด้วยความช่วยเหลือทางดิจิทัล การเชื่อมต่อในกลุ่มดังกล่าวสามารถปรับปรุงการปรับปรุงการตรวจสอบและด้วยเหตุนี้บริการภาครัฐ

ปัญหาของการขนส่งเกิดขึ้นเนื่องจากการพัฒนาที่ไม่ได้วางแผนของเขตเมืองและผู้ให้บริการที่ไม่มีการรวบรวมกัน เมืองอัจฉริยะทั่วโลก เช่น โคเปนเฮเกนและอัมสเตอร์ดัมประสบความสำเร็จในการนำบริการนวัตกรรม เช่น จักรยานมาใช้เป็นโหมดการขนส่งสาธารณะ

ยิ่งไปกว่านั้น แอพมือถือและบริการที่เปิดใช้งานบนเว็บกำลังถูกใช้เพื่ออัปเดตตามเวลาจริงเกี่ยวกับเวลาและตารางเวลาของบริการรถบัส เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถใช้เป็นโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับแก้ปัญหาช่องว่างในการกระจายบริการสาธารณะ

การใช้ทรัพยากรและการตรวจสอบการกระจายทรัพยากรผ่านอุปกรณ์ดิจิทัลจะทำให้การจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดการที่ครอบคลุมจะช่วยลดการสูญเสียและให้บริการที่ดีขึ้นแก่ประชาชน

เป็นอีกครั้งที่ Digital India กลายเป็นแพลตฟอร์มที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของบริการสาธารณะทั้งหมด โดยนำเสนอการเชื่อมโยงที่เหมือนกันระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหาร ระเบียบ การเงิน การวางแผน และการดำเนินงานในเมืองอัจฉริยะจะช่วยปรับปรุงการควบคุมของรัฐบาลในการกำกับดูแล ในขณะเดียวกัน การปูทางไปสู่การใช้ชีวิตแบบดิจิทัล จะสนับสนุนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

Credit : ufaslot